Moped / Scooter

Kort info:

Trafikksikker har stor kapasitet på moped/scooter og tilbyr opplæring vår, sommer og høst så fremt vær og føret gjør det forsvarlig.

Trafikksikker har nye Honda mopeder, disse er sterke, lettkjørte og har høy driftsikkerhet.

Dette er et minimum av undervisning elevene er pålagt å ha, noen elever kan ha behov for flere timer undervisning.

Om kurset:

4 timer teorikurs i klasserom

4 timer kjøring på lukket område her skal elevene lære seg å håndtere kjøretøyet

10 timer kjøring på vei i variert miljø

E-teori, et nettbasert teorikurs