Moped / Scooter

Kort info:

Trafikksikker har stor kapasitet på moped/scooter og tilbyr opplæring vår, sommer og høst så fremt vær og føret gjør det forsvarlig. Trafikksikker har mopeder fra Honda og Peugeot, disse er sterke, lettkjørte og har høy driftsikkerhet.

Dette er et minimum av undervisning elevene er pålagt å ha, noen elever kan ha behov for flere timer undervisning.

Om kurset:

Trinn 2
Grunnkurs for moped, 3 x 45 min.
Kjøregårdsøvelser og kjøring på vei, 3 x 45 min.
Trinnvurdering, 45 min.

Trinn 3
Kjøring på vei, 4 x 45 min.
Sikkerhetskurs i trafikk, 4 x 45 min.
Trinnvurdering, 45 min.

Trinn 4
Sikkerhetskurs på veg, 4 x 45 min.

Undervisningen skal være individuelt tilpasset, og lærer vil vurdere om målene i læreplanen nås på hvert trinn. Ved behov vil det settes opp ekstra kjøretimer ut over pakken.