Mellomtung og tung MC

Kort info:

Fra 19. januar 2013 ble grensen hevet for å ta førerkort tung motorsykkel fra 21 til 24 år. Dette gjelder dem som tar førerkort for tung motorsykkel første gang.

A2 er en ny førerkortklasse som erstatter den gamle mellomklassen. Du kan få førerrett på tung sykkel fra du er 20, det forutsetter at du har gjennomført et kurs på 7 timer uten førerprøve og har 2 års erfaring på A2.

Opplæringen MC – Kl A (tung) og A2 (mellomklasse)

Trafikksikker gir deg effektive og gode kjøretimer som tilpasses ditt nivå og personlighet.

Trafikksikker har sykler som passer til alle, vi har også en sykkel som er bygget om til de som er lave.

Om kurset:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs: Dersom du har et førekort fra før slipper du å ta kurset.

Trinn 2: 3 timer teori ( må gjennomføres før du kan starte kjøring ) og grunnleggende kjøretrening. Å beherske motorsykkelen lærer du i en kjøregård som er lukket for annen trafikk. Her trener du blant annet på balanse og bremseøvelser. Det stilles krav til nivået før en kan gå videre til neste trinn og du må ha en obligatorisk veiledningstime. Hvor mange timer man trenger varierer.

Trinn 3: På dette trinnet utvikler eleven blant annet trafikal forståelse og kurveteknik. Her skal elevene også gjennomføre kurs i presis kjøreteknikk – hvor det øves det på svingteknikk, gass- og bremsekontroll. Obligatorisk veiledninstime avslutter dette trinnet og her skal eleven være på førerprøvenivå.

Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg; Det viktigste og det gøyeste. Her skal man planlegg e en rute og kjøre den blant annet med tanke på risikoforståelse og legge opp til en trafikksikker kjørestrategi.