Lett MC

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs: Dersom du har et førekort fra før slipper du å ta kurset.

Trinn 2: 3 timer teori ( må gjennomføres før du kan starte kjøring ) og grunnleggende kjøretrening. Hvor mange timer en trenger på trinn 2 varierer – det avhenger av kjøreerfaring, alder og om en har erfaring fra moped. Å beherske motorsykkelen lærer du i en kjøregård som er lukket for annen trafikk. Her trener du balanse og bremseøvelser. Det stilles krav til nivået før en kan gå videre til neste trinn og du må gjennom obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3: På dette trinnet er det også blant annet trafikal forståelse og kurveteknikk, på slutten skal det gjennomføres en obligatorisk veiledningstime, her skal eleven være på førerprøvenivå.

Trinn 4: Sikkerhetskurs på veg; Det viktigste og det gøyeste. Her skal man planlegge en rute og kjøre den blant annet med tanke på risikoforståelse.