Bil med henger

Klasse B:

Du kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750kg

Tilhenger kan være større, så lenge summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er maks 3500kg

Tillatte totalvekter finner du i vognkortet til bilen og tilhengeren

Veier bilen din 3499 kg, kan du trekke en tilhengermed tilllatt totalvekt på 750 kg. (tilhengere med tillatt totalvekt under 750 kg kan man se på som en ryggsekk)

Klasse B kode 96:

Du kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750kg, når summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er i området 3501-4250 kg

Tillatte totalvekter finner du i vognkortet til bilen og tilhengeren

Klasse BE:

Du kan trekke tilhenger hvor samlet tillatt totalvekt for bil + tilhenger ligger i området 4250-7000 kg

Fra 19.01.13, må tilhengerens totalvekt ikke overskride 3500kg

Tillatte totalvekter finner du i vognkortet til bilen og tilhengeren